Otázky a odpovědi

1. Jak funguje městský holubník?

Holubi se shlukují v místech, kde dostávají potravu. Pokud ji dostávají pravidelně, nikam jinam už nelétají. Nakonec dobrovolně zůstávají v holubníku. Proto se pak nezdržují na ulicích ani na římsách, oknech, balkonech apod. V holubníku se jim mění vejce za podkladky, a tak se reguluje jejich počet.

2. Slouží městský holubník k zájmovému chovu holubů?

Ne, jeho primárním cílem je regulace počtu holubů v ulicích ‒ jednak tím, že se přestěhují do holubníku, druhak odběrem jejich vajec. Cílem zájmového chovu je většinou naopak odchov mláďat chovaných zvířat (ptáků).

3. Může být holubník za městem, kde nikomu nevadí?

Holubník musí být na místě s přirozeným výskytem holubů. Odvézt je za město je technicky nemožné, nejspíš by tam nezůstali a vrátili by se zpět na původní místo. Pokud by holubník vznikl na nějakém neobydleném místě, soustředili by se tam holubi, kteří nikomu nevadí, neplnil by tedy svůj účel.

4. Nezvýší se okolo holubníku počet holubů na ulici a na oknech?

Naopak, tento počet se výrazně sníží. Holubi z okolí se totiž "odstěhují" do holubníku a po ulicích už nepoletují, protože tam nehledají potravu ani místa k hnízdění.

5. Nepředstavuje městský holubník zvýšená zdravotní rizika?

Přenos nemoci z holuba na člověka je statisticky naprosto nevýznamný. Zdravotní rizika přináší v podstatě pouze nahromaděný trus, jenž se dá v holubníku snadno odstraňovat.

V ulicích kolem městského holubníku je méně trusu, protože holubi se zdržují převážně tam. Holubník je pravidelně uklízen a trus bezpečně likvidován. Holubi jsou navíc pod veterinárním dohledem. Městský holubník tedy pomáhá chránit i lidské zdraví.

Další informace a odkazy na odborné zdroje najdete v článku Holubi a veřejné zdraví.

© 2024 Obecní holubník. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!